• Sazonova 4, Beograd, Republika Srbija
  • +381 (0)11 4233 204office@nkre.rs

Prodaja placeva

PRODAJA PLACEVA-LOKACIJE ZA GRADNJU

Razmišljate o investiranju u zemljište i atraktivnim lokacijama za projekte gradnje stambenih ili stambeno-poslovnih objekata. Stupite u kontakt sa nama. U našoj ponudi imamo lokacije koje zbog diskrecije ne oglašavamo.

Pored pronalažanja lokacija pružamo kompletnu pravnu pomoć investitorima u cilju zaklučenja ugovora o prodaji, suinvestiranju, zajedničkoj gradnji, sprovođenju uknjiženja i dr. radnjama na pribavljanju informacija o lokaciji, lokacijskih uslova i građevinskih dozvola, o čemu se možete bliže informisati u delu podrška investitorima i pravno savetovanje.